اخبار

مجمع مشورتی پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان برگزار گردید

مجمع مشورتی پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان برگزار گردید

مجمع مشورتی پلان استراتیژیک پنج‌ساله پوهنتون کاردان به روز سه شنبه 25 ثور سال روان در تالار کنفرانس‌های این پوهنتون را برگزار گردید. این مجمع مشورتی به منظور استفاده از دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهادات اعضای علمی، محصلان، فارغان، نمایندگانی از نهادهای ملی و بین المللی همکار با پوهنتون کاردان، برگزار گردید.

در آغاز برنامه رییس پوهنتون کاردان آقای روئین رحمانی سخنرانی مفصلِی را در مورد برنامه‌های آینده این پوهنتون ارائه کرده و ویدیوی از طرح شعبه جدید پوهنتون را به اشتراک کنندگان به نمایش گذاشت که مورد استقبال همه قرار گرفت.

در ادامه آقای میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان پیرامون دست‌آوردها و اهداف بدست آمده پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان سخنرانی کرده و با ارائه یک معرفی (پریزنتیشن) جامع دست‌آوردهای پوهنتون در سه سال گذشته را بیان کرد.

در این مجمع مشورتی ابتدا اشتراک کنندگان، پنج کمیته را روی پنج هدف اساسی استراتیژیک پوهنتون کاردان، تشکیل دادند. این کمیته‌ها قرار ذیل اند:


  • کمیته (برتری در رشد مسلکی محصلان)

  • کمیته (برتری در رشد مسلکی استادان و تحقیق)

  • کمیته (برتری در نوآوری و انکشاف)

  • کمیته (برتری در پالیسی‌ها و پروسیجرها)

  • کمیته (برتری در روابط عامه)


اعضای کمیته‌ها پس از یک ساعت بحث و گفتگو در اتاق‌های مخصوص نتایج گفت و گو ها‌ و پیشنهادات شان را به هیأت رهبری پوهنتون ارائه کردند. آقایان هر یک روئین رحمانی، ایمل حکمتی، قیس محمدی، جاوید نادری و عبدالله فرهاد قیومی نماینده های کمیته های پنجگانه بودند که به نمایندگی از کمیته‌ها پیشنهادات شان را جهت انکشاف و توسعه پوهنتون ارائه کردند.

در پایان آقای حلیم بهادر معاون امور محصلان پوهنتون از تشریف‌آوری نمایندگان نهادهای همکار، فارغان و محصلان پوهنتون کاردان قدردانی کرد و محفل در یک فضای ضمیمی پایان پذیرفت.

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.