زبان انگلیسی

زبان انگلیسی


دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون کاردان، یکی از موفق ترین بخش های این نهاد بوده که برنامه های مختلف زبان انگلیسی را با بهترین کیفیت ارائه می نماید.

پوهنتون کاردان برنامه های میان مدت و دراز مدت زبان انگلیسی را طرح نموده که برای محصلان نقش اساسی در کسب مهارت ها و توانایی های ضروری را ایفا مینماید تا نه تنها در ساحه کاری بلکه در تحصیلات عالی آینده نیز موفق باشند.

با همکاری استادان ورزیده داخلی و خارجی و همچنان شخصیتهای موفق از ارگانهای مختلف، دیپارتمنت زبان انگلیسی محصلان را در رشد مهارت های خواندن، نوشتن، شنیدن و تکلم به این زبان کمک مینماید.

علاوه بر این، محصلان به منظور آمادگی برای بورسیه های تحصیلی در خارج از کشور و بلند بردن مهارت های مفاهمه در زبان انگلیسی شامل این برنامه ها میشوند.


دیپلوم در زبان انگلیسی

این برنامه یکساله میباشد که در چهار سمستر تدریس میگردد. محتوای این برنامه با در نظر داشت ضرورت های روز و هماهنگی نزدیک با نهادهای خصوصی و دولتی تدوین گردیده است و در اوقات صبح و بعد از ظهر در هر دو شعبه پروان دو و تایمنی تدریس میگردد.

استادان دیپارتمنت انگلیسی به طور مداوم در پروگرام های ارتقای ظرفیت اشتراک نموده مهارت های تدریسی خویش را تقویت میبخشند تا خدمات به معیارهای جهانی ارائه نمایند.

ثبت نام برای برنامه DEL همه ساله جریان دارد و صنوف جدید در ابتدای هر فصل سال آغاز میگردند.


سرتیفیکیت زبان انگلیسی

این برنامه سه ماهه میباشد و برای محصلانی که میخواهند با اساسات زبان انگلیسی آشنا شوند تدوین شده است. اگر میخواهید درک سریعی از مهارت های ضروری زبان انگلیسی داشته باشید، CEL برنامه مناسبی میباشد.

برنامه CEL به شما کمک میکند تا در مدت کم با زبان انگلیسی آشنا شوید و برای فراگیری برنامه های پیشرفته تر، به ویژه برنامه یکساله DEL، آمادگی لازم را کسب نمایید.


برنامه آمادگی برای امتحان TOEFL-iBT

این برنامه سه ماهه، محصلان را برای سپری نمودن امتحان تافل به شکل آنلاین آماده میسازد. این امتحان توسط نهاد آمریکایی ETS به شکل آنلاین اخذ میگردد و برای بیش از 9000 نهاد تحصیلی بین المللی در 130 کشور، قابل قبول میباشد. در این برنامه بیشتر بالای قواعد زبان انگلیسی با لهجه امریکائی تمرکز میشود. صنوف درسی آمادگی تافل در پوهنتون کاردان شامل دروس سمعی و بصری و همچنان کارهای عملی میباشد.


جدول پرداخت فیس

برنامه مدت داخله فیس کارت هویت دیپلوم و امتحانات مجموع
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (CEL) سه ماه 3000 افغانی 3000 افغانی رایگان رایگان 12000 افغانی
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (DEL) یک سال 3000 افغانی 3000 افغانی رایگان رایگان 39000 افغانی
آمادگی امتحان TOEFL سه ماه رایگان 11500 افغانی رایگان رایگان 11500 افغانی
آمادگی امتحان IELTS سه ماه رایگان 11500 افغانی رایگان رایگان 11500 افغانی


اوقات درسی

سرتیفیکیت زبان انگلیسی (CEL) 6:00 صبح - 8:00 صبح 4:00 عصر - 6:00 عصر
6:00 عصر - 8:00 شام
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (DEL) 6:00 صبح - 8:00 صبح 4:00 عصر - 6:00 عصر
6:00 عصر - 8:00 شام
آمادگی امتحان TOEFL 6:00 صبح - 8:00 صبح 5:00 عصر - 7:00 شام
آمادگی امتحان IELTS 6:00 صبح - 8:00 صبح 5:00 عصر - 7:00 شام

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.