کاریابی


یک نیروی کاری متعهد وماهر کلید موفقیت ماست.

پوهنتون کاردان برای بیش از ۴۰۰ نفر در تمامی شعبات خود در شهر کابل زمینه اشتغال را فراهم کرده است. ما کارمندان خود را با مهارت‌ها و مسلک‌های متنوع مدیریت کرده و زمینه پیشرفت مسلکی شان را فراهم می‌نماییم. اگر شما در جستجوی کار هستید، پس پوهنتون کاردان جایی مناسب برای شماست! ما افراد مسلکی، با بالاترین درجه‌های تحصیلی را در مقام‌های مختلف استخدام می‌نماییم.

فرصت‌های کاری


Title Reference Number Department Location Posting Date Closing Date
Dean for Faculty of Social Sciences DFSS-KU-June 2018 None Kabul June 09, 2018 June 25, 2018
Head of Department for MIR Program MIR-KU-June 2018 None Kabul June 09, 2018 June 25, 2018

IACBE Accreditation

Kardan University becomes the first internationally accredited university in Afghanistan

کارمندان ما

میرویس نهضت
رییس اجرائیه

مینه رحمانی
معاون علمی

روئین رحمانی
رییس و بنیانگذار

دکتور محمد ظاهر ایوبی
سخنگوی پوهنتون و رییس برنامه‌های طبی

محمد حلیم بهادر
معاون امور محصلان (رجسترار)

محمد عمران
رییس امور مالی


کارمندان ما در عمل

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.