کاریابی


یک نیروی کاری متعهد وماهر کلید موفقیت ماست.

پوهنتون کاردان برای بیش از ۴۰۰ نفر در تمامی شعبات خود در شهر کابل زمینه اشتغال را فراهم کرده است. ما کارمندان خود را با مهارت‌ها و مسلک‌های متنوع مدیریت کرده و زمینه پیشرفت مسلکی شان را فراهم می‌نماییم. اگر شما در جستجوی کار هستید، پس پوهنتون کاردان جایی مناسب برای شماست! ما افراد مسلکی، با بالاترین درجه‌های تحصیلی را در مقام‌های مختلف استخدام می‌نماییم.

فرصت‌های کاری


IACBE Accreditation

Kardan University becomes the first internationally accredited university in Afghanistan

کارمندان ما

میرویس نهضت
رییس اجرائیه

مینه رحمانی
معاون علمی

روئین رحمانی
رییس و بنیانگذار

دکتور محمد ظاهر ایوبی
سخنگوی پوهنتون و رییس برنامه‌های طبی

محمد حلیم بهادر
معاون امور محصلان (رجسترار)

محمد عمران
رییس امور مالی


کارمندان ما در عمل

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.