پیشینه

تاریخچه

پوهنتون کاردان در سال ۲۰۰۲، زمانی که روئین رحمانی و برخی از دوستان شان صرف با مصرف ۳۰۰ دالر برای یک پروژکتور و اجاره یک اتاق برای آموزش مدیریت تجارت به جوانان افغان فعالیت خود را آغاز کردند پایه گذاری شد. از آن به بعد، پوهنتون کاردان یک سفر متداوم و پر از پیشرفت و دستاورد داشته است. امروزه پوهنتون کاردان نام خانواده ای است که از اهمیت تحصیلی و تعهد به نوآوری و اعتبار بین المللی برخوردار است. برخی نقاط قوت مهم که در سفر چندین ساله کاردان به دست آمده قرار ذیل است :

کاردان در گذر زمان

۲۰۰۲

موسسه کاردان با ۱۲ محصل در یک مکان کرایی در منطقه مکروریان کابل تاسیس شد و هدف اصلی آن ارائه و صدور سرتیفیکت های کوتاه مدت بود.

۲۰۰۴

کاردان برنامه های علمی خویش را در سطح دیپلوم با بیش از ۶۰۰ محصل که حدود ۲۰ درصد آن را زنان تشکیل می دهد گسترش داد.

۲۰۰۶

کاران با تبدیل شدن به اولین مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی که به طور رسمی در دولت افغانستان ثبت شد پیشینه ساز گردید. برنامه لیسانس در اداره و تجارت (BBA) با بیش از ۱۳۰ محصل که در گروه اول ثبت نام کرده بودند راه اندازی گردید.

۲۰۰۹

برنامه های مقدماتی حقوق و علوم سیاسی راه اندازی گردید. پوهنتون کاردان از فارغ التحصیلی اولین گروه محصلان BBA تجلیل کرد. پوهنتون کاردان، مکتب کاردان را با آموزش های ابتدایی و متوسطه تاسیس کرد.

۲۰۱۱

پوهنتون کاردان از طریق انجمن بین المللی آموزش علم تجارت (IACBE) روند اعتباربخشی را آغاز کرد و اولین نامزد به نمایندگی از افغانستان برای اعتبارگیری بود. در این زمان ثبت نام محصلان به حداکثر ۶۰۰۰ تن رسیده بود.

۲۰۱۲

پوهنتون کاردان اولین تشکل انجمن های خصوصی را در افغانستان تشکیل داد. رییس پوهنتون به تازگی به عنوان رئیس اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی که عضو اصلی آن ۴۰ نهاد خصوصی تحصیلی است انتخاب شد.

۲۰۱۳

رییس پوهنتون کاردان به عنوان رئیس پوهنتون های خصوصی در افغانستان مجددا انتخاب گردید و به عنوان یکی از بهترین موسسات تحصیلات عالی خصوصی در آموزش عالی رتبه بندی شد و پس از ارزیابی وزارت تحصیلات عالی ج. ا. ا رسمأ به عنوان "پوهنتون خصوصی" شناخته شد.

۲۰۱۴

پوهنتون کاردان اساس برنامه های سطح عالی (ماستری) در روابط بین الملل و تجارت را گذاشت. ثبت نام محصلان بیش از ۵۰۰۰ نفر گردید. به عنوان بخشی از دیدگاه استراتژیک خویش پوهنتون کاردان مرکز توسعه فاکولته ها را جهت بهبود ظرفیت فكری فاکولته ها در پوهنتون كاردان تاسیس کرد.

۲۰۱۵

پوهنتون کاردان اولین پوهنتون افغانی است که برای برنامه مدیریت و تجارت خود توسط مجمع بین المللی آموزش تجارت دانشگاهی (IACBE) تأیید گردید. در همان سال، پوهنتون کاردان یک کنفرانس مشاوره مهمی را با هدف بررسی و به روزرسانی در مجموعه برنامه درسی پوهنتون و سازگاری بیشتر آن با استانداردهای بین المللی.برگزار کرد که این کنفرانس روشنفکران علمی، رهبری پوهنتون، اعضای هیات علمی و محصلان را برگزید.

۲۰۱۶

پوهنتون کاردان "مرکز موفقیت محصلان" را منحیث یک اساس مهم برای کمک به محصلان خود در زمینه های مختلف علمی و حرفه ای معرفی کرد. این مرکز در میان پوهنتون های محلی خاص است و خدماتی را در توسعه حرفه ای، نگارش های علمی، مدیریت رویدادها، بورس های تحصیلی و کمک های مالی، روابط فارغان و جندر را فراهم می نماید.

۲۰۱۷

پس از یک پروسه سختگیرانه، پوهنتون کاردان اولین موسسه در افغانستان گردید که به عنوان عضو شبکه معتبر بین المللی تجارت (GBSN) پذیرفته می شود. پوهنتون کاردان به ترتیب رشته های را به ماستری و لیسانس در روابط بین الملل و روزنامه نگاری( ژورنالیزم) اختصاص داده. با دو موفقترین آمتحان ورودی در فصل بهار و خزان صدها محصل جدید در تمام برنامه های ماستری، لیسانس و دیپلوم، اشتراک کردند که پذیرفته شده گان در ماستری در روابط بین الملل (MIR) و لیسانس در روزنامه نگاری (ژورنالیزم) (BJ) از جمله اولین متقاضیانی اند که ثبت نام می شوند.

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.