سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها

هدف اساسی دفتر سهم‌گیری محصلان و برنامه‌ها، توانمندساختن محصلان و بلندبردن ظرفیت شان برای موثریت بیشتر است که از دریچۀ مشوره، رهبریت و همکاری با محصلان به این هدف رسیدگی می‌شود. با پشتیبانی از سهم‌گیری محصلان بیرون از ساحۀ درسی، ما سمینارها، برنامه‌ها و کنفرانس‌هایی را برگزار و مدیریت می‌کنیم که به محصلان و فارغان، تجربۀ پرمعنای علمی که متضمن رشد علمی، اجتماعی و شخصی شان است، فراهم می‌کند.

چرا باید سهم بگیریم؟

سهم داشتن باعث می‌شود که شما همزمان که محصل پوهنتون هستید، به فعالیت‌های بیشتر بپردازید. سهم داشتن به گونه‌های مختلف است. از داشتن عضویت در یک انجمن راجستر و یا شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها، تا مدیریت برنامه‌های علمی، فرهنگی و تفریحی. فرقی نمی‌کند چگونه سهم می‌گیرید. همین که سهم می‌گیرید مهم است.فایده‌های سهم‌گیری:

  • به شما کمک می‌کند که با دوستان تازه‌ و آن‌هایی که باهم وجه مشترک دارید، آشنا شوید. ممکن با محصلانی آشنا شوید که باهم علایق مشابه، هدف‌ها و ارزش‌نماهای یکسان داشته باشید. این می‌تواند علاقه و مفکورۀ شما را تقویت ببخشد و به رضایت و اعتماد به نفس بیشتر تان منجر شود.
  • محصلان سهیم می‎‌توانند پیوند عمیق‌تر با پوهنتون، محل و مردم داشته باشند و با منابع درون پوهنتون آشنا شوند.
  • حس رضایت خاطر محصلان را با تجربه‌ای که از پوهنتون به دست می‌آورند، بیشتر می‌کند.
  • شما را در سطح‌های مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی رشد می‌دهد.
  • به محصلان کمک می‌کند که اجتماع‌ها بسازند.
  • در نتیجۀ این سهم‌گیری، شما دانش، مهارت‌ها و تجربۀ آموزش علمی، ارتباطات، ورزش، حل مشکلات، رشد گروهی و بیشتر ازین را به دست می‌آورید.

پوهنتون کاردان همواره تلاش خواهد کرد که دست‌آوردها، تجربه‌ها و موفقیت‌های فارغان را با محصلان موجود شریک سازد تا زمینه‌ساز این شود که فارغان الگوی خوبی برای محصلان برحال باشند. حضور و اشتراک فارغان در فعالیت‌های پوهنتون باعث می‌شود تا محصلان از آنها انگیزه بگیرند و از چگونگی موفقیت شان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و مسلکی آگاهی یابند. فارغان با اشتراک در انجمن فارغ التحصیلان می‌توانند توام با نگاه به گذشته، گام های استوار برای آینده نیز بردارند و در تقویت انجمن فارغان نقش برجسته ای داشته باشند.

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.